Skip to content

Asia-Pacific Network for Global Change Research

Asia-Pacific Network for Global Change Research

Read our Science Bulletin
Resources

Hướng dẫn thiết kế đất ngập nước nổi xử lý nước – Quan điểm của Việt Nam

Đất ngập nước nổi nhân tạo (CFW) được biết đến như một công nghệ sinh thái đầy hứa hẹn để phục hồi các thủy vực, trong khi chức năng của CFWs đã được nghiên cứu rộng rãi trong các môi trường được kiểm soát như các mô hình phòng thí nghiệm. Chưa có các ứng dụng ngoài thực tiễn nhằm cải thiện sức khỏe các hệ sinh thái. Để giải quyết khoảng cách này, một dự án có tiêu đề là “Đánh giá tổng hợp các thực tiễn hiện có và phát triển các lộ trình để tích hợp hiệu quả việc xử lý nước dựa vào thiên nhiên tại các khu vực đô thị ở Sri Lanka, Philippines và Việt Nam” được tài trợ bởi Mạng lưới châu Á-Thái Bình Dương vì sự thay đổi toàn cầu (APN-GCR) được thực hiện. Trong khuôn khổ dự án, 6 CFWs được thiết kế và xây dựng tại hồ Búng Xáng, thành phố Cần Thơ, Việt Nam vào năm 2022 bởi Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên (CENREs), trường Đại học Cần Thơ (CTU). Dựa trên kết quả và thông tin chi tiết đạt được từ các ứng dụng tại chỗ này, tài liệu hướng dẫn chi tiết các bước thiết kế và bảo trì CFWs được phát triển. Tài liệu hướng dẫn tổng hợp các kiến thức thu thập được và cung cấp cái nhìn tổng quan về các nguyên tắc hoạt động của CFWs. Thông tin chi tiết về xây dựng, bao gồm quy trình chính thức, lựa chọn thực vật và vị trí, được trình bày trong hướng dẫn. Ngoài ra, hướng dẫn này còn đề cập đến những thách thức có thể phát sinh trong quá trình bảo trì và đưa ra các khuyến nghị cũng như giải pháp để đảm bảo CFWs hoạt động tốt. Hướng dẫn này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là nguồn tài nguyên quý giá cho các học viên và nhà nghiên cứu tham gia thiết kế, lắp đặt và vận hành CFWs cho các mục đích quản lý tài nguyên nước cụ thể. Bằng cách cung cấp hướng dẫn thực tế, hướng dẫn này nhằm mục đích thúc đẩy việc triển khai và ứng dụng CFWs một cách rộng rãi hơn và đóng góp vào việc quản lý và phục hồi bền vững các thủy vực.